Päästes toitu,
päästame planeedi

Leia lähim usaldusväärne organisatsioon, kellele
ülejääv toit annetada

Igal aastal läheb maailmas toodetud toidust 1/3 raisku.
See moodustab 8% inimtekkelisest kasvuhoonegaaside emissioonist.
Samas kasvab inimeste arv, kellel on toidust puudus.
Toidu äraviskamisega kaasnevad ressursside asjatu raiskamine ja negatiivne mõju keskkonnale. Toiduraiskamine ja selle mõjud on aktuaalsed ka Eestis. Toidu annetamine on üks viis, kuidas toidujäätmete teket ja sellega kaasnevaid keskkonnamõjusid vähendada.

Viimasest toidujäätmete uuringust selgub, et Eesti kauplustest läheb annetamisele vaid 12% müümata jäänud toidust. Eesti on liitunud rahvusvahelise algatusega toiduraiskamise vähendamiseks. Selleks on ühendanud oma jõud kolm ministeeriumi – Keskkonna-, Maaelu- ja Sotsiaalministeerium – koostöös oluliste toidu tootmist, käitlemist ja müüki esindavate erialaliitudega. Võetud eesmärkide saavutamiseks on toidu annetamise edendamine väga oluline.

TOIDU ANNETAMISEGA SEOTUD MÜÜDID

Eestis on sadu ettevõtteid, kes toitu juba annetavad. Osad on seda teinud üle 10 aasta ja nende sõnul ei ole annetamine liialt keeruline.

Ei ole. Võta kontakti ja paku toitu, mis endal üle jääb. Üldjuhul on võimalik leida keegi, kes ise järele tuleb, või siis antakse aadress, kuhu saab viia ja kus seda ka oodatakse. Keegi saab kõhu täis ning on õnnelik ja tänulik.
Kui jälgite juhendit ja võtate kontakti nendega, kes kaardil, siis need organisatsioonid on Eestis tuntud ja usaldusväärsed. Nemad edastavad toidu puudustkannatavatele inimestele. Kui mingil põhjusel on teil negatiivne kogemus, siis andke sellest kindlasti teada Sotsiaalministeeriumile.
Hetkest, kui annate toidu üle usaldusväärsele organisatsioonile, on vastutus nende õlgadel. Annetamisel täpsustage see vastuvõtjaga üle. Tavapäraselt on neil ka külmikud ja nõuetele vastavad vahendid toidu säilitamiseks.
Ei tule, kui te seda ei soovi. See tuleb kokku leppida annetuse tegemisel.
Tasub ikka – iga annetus on teretulnud. Vähemalt tasub helistada, pakkuda ja vastuse järel otsustada.
Vaadake maksude lingilt tingimusi. Kindlasti on annetamisel positiivne mõju mainele ja töötajadki kogevad positiivset tunnet. Korraga on võimalik säästa keskkonda ning aidata vähekindlustatud peresid.
On – kui igaüks meist oma osa annab, siis kokku on see juba suur panus. Teie väike annetus võib täita kellegi kõhu!
Toiduohutus tuleb annetamisel küll tagada, aga kõik on tegelikult lihtne. Põllumajandus- ja Toiduamet on koostanud juhendi „Toiduohutus annetamisel“, kus on välja toodud olulised teemad nagu toidu säilivusaeg ja selle jälgitavus, toidualase teabe esitamine ja ka külmutamisega seotud reeglid.
Tegelikult on Maksu- ja Tolliamet koostanud juhised selle kohta, mida annetamise ja annetuste vastuvõtmisega seotud maksustamisel tähele panna ja sajad ettevõtted saavad sellega hakkama.
Heategevusorganisatsioonidel ( kontaktide kaardil ) on palju partnereid ja vabatahtlike võrgustik ning nende huvi on leida annetuste vastuvõtmiseks lahendus. Seega võtke julgelt ühendust ja pakkuge annetusi.

AITA EESTIS TOITU PÄÄSTA

Eestis on pea 300 000 absoluutses ja suhtelises vaesuses elavat inimest, kes vajavad toiduabi. Viimasel aastal on lisandunud suure võlakoormaga perekondi ja teisi, kes on raskustesse sattunud koroonapiirangute tõttu. Toiduülejääkide kogumine ja ümberjaotamine on hea võimalus säästa keskkonda ja toetada abivajavaid peresid. Sajad Eesti ettevõtted panustavad toidu päästmisesse. Anna ka oma panus.

TOIDU ANNETAMINE ON LIHTNE

Kõige olulisem on toidu ohutuse tagamine. See on täiesti võimalik. Põllumajandus- ja Toiduamet on koostanud juhendi „Toiduohutus annetamisel“. Kuna Euroopa Komisjon on uuendanud annetamise reegleid, siis praegu uuendab Põllumajandus ja Toiduamet ka juhendit. Uus juhend saab valmis oktoobris.

PTA KODULEHT

TOIDU ANNETAMINE ON KASULIK

Toidu annetamisega tegelemine võib tunduda lisatöö ja lisakuluna. Tegelikult on see ettevõttele kasulik ka rahaliselt. Toitu ära visates tuleb tasuda jäätmeveo ja -käitluse eest.

MAKSUD ANNETAMISEL

LEIA PARTNER, KES AITAB TOIDU PÄÄSTA

Toidu ülejääkide ohutu ümberjaotamisega tegeleb Eestis kõige ulatuslikumalt SA Eesti-Hollandi Heategevusfond. Lihtsalt öeldes – Toidupank. Eesti Toidupank on 2010. aastal asutatud heategevusorganisatsioon, mis tänaseks on arenenud üle-eestiliseks toidupankade võrgustikuks.

Katusorganisatsiooni kuuluvad 15 toidupanka koguvad kaubanduses, tootmises ja toitlustuses üle jääva toidu kokku ning jagavad neile, kellel on toidust puudus.

Lisaks Toidupangale aitavad annetatud toidu abivajajateni viia Lasterikaste Perede liit, Päästearmee, Punane Rist, Puuetega Inimeste Liit, kirikute juures olevad tänavalaste kodud jt.

LEIA KAARDILT SOBIV KOOSTÖÖPARTNER

Annetamise kaudu toidu päästmisega tegelevaid ettevõtteid on rohkem. Kui vajad täiendavat infot, võta minuga ühendust Tea Varrak

HARJUMAAIDA-VIRUMAALÄÄNE-VIRUMAALÄÄNEMAAJÄRVAMAAJÕGEVAMAAVILJANDIMAAPÕLVAMAAVALGAMAAHIIUMAASAAREMAAPÄRNUMAARAPLAMAATARTUMAAVÕRUMAA- Toidupank- Eesti Lasterikaste Perede Liit- Päästearmee
Harjumaa
 • Toidupank
 • Eesti Lasterikaste Perede Liit
 • Päästearmee
 • Kuusalu lasterikkad
 • Lääne-Harju lasterikkad
 • Saku valla lasterikkad
 • Tallinna lasterikkad
Lääne-Virumaa
 • Toidupank
 • Eesti Lasterikaste Perede Liit
Ida-Virumaa
 • Toidupank
 • Eesti Lasterikaste Perede Liit
 • Päästearmee
 • Narva Paljulasteliste Perede ühing Perekolle
 • Ida-Virumaa Lasterikaste Perede Ühing
Hiiumaa
 • Toidupank
 • Eesti Lasterikaste Perede Liit
Läänemaa
 • Toidupank
 • Eesti Lasterikaste Perede Liit
Raplamaa
 • Eesti Lasterikaste Perede Liit
Järvamaa
 • Toidupank
 • Eesti Lasterikaste Perede Liit
Jõgevamaa
 • Toidupank
 • Eesti Lasterikaste Perede Liit
Saaremaa
 • Toidupank
 • Eesti Lasterikaste Perede Liit
Pärnumaa
 • Toidupank
 • Eesti Lasterikaste Perede Liit
Viljandimaa
 • Toidupank
 • Eesti Lasterikaste Perede Liit
Tartumaa
 • Toidupank
 • Eesti Lasterikaste Perede Liit
 • Päästearmee
Valgamaa
 • Toidupank
 • Eesti Lasterikaste Perede Liit
Põlvamaa
 • Toidupank
 • Eesti Lasterikaste Perede Liit
 • Kagu-Eesti Lasterikkad
Võrumaa
 • Toidupank
 • Eesti Lasterikaste Perede Liit
 • Päästearmee

Euroopa Liit ja Eesti riik toetavad rahaliselt annetusi vahendavaid organisatsioone

flower